Nhà phân phối - Công ty Thảo Dược Thiên Nhiên
Địa chỉ: 152/10 Trần Quốc Thảo, Phường 7, Quận 3, Tp. HCM